It's right to be wrong

Michael van Wetering ✝ 2021

​Strategic Advisor Innovation, interpreter on technology for education

Onderwijs vernieuwing, hoe doe je dat? Radical zegt Charles Leadbeater

Charles Leadbeater pleit voor een radicale aanpak van onderwijsvernieuwing. Hij maakt een duidelijk onderscheid tussen verschillende soorten innovatie en pleit ervoor dat het tijd is voor radicale verandering, buiten het huidige systeem. Bekijk zijn argumentatie in zijn nieuwste TED talk getiteld: ‘Education innovation in the slums’.

Zijn verhaal is gebaseerd op een eerder dit jaar gepubliceerd rapport dat tot stand kwam in samenwerking met Cisco. In ‘Learning from the Extremes’ onderzoekt Leadbeater eens niet de grote successen maar de oplossingen die gevonden worden in kansarme gebieden, zonder middelen, waar onderwijs direct een praktische toegevoegde waarde moet hebben.

Hij stelt dat de deplorabele staat onze onderwijssystemen, gebaseerd op 19e eeuwse beginselen, toe zijn aan radicale vernieuwing. Wat mij betreft een waardevolle toevoeging aan de discussie en een overtuigend argument in het licht van noodzakelijke besparingen die gepaard moeten gaan met kwaliteits- en productiviteitsverbeteringen. Dat lijkt inderdaad lastig haalbaar met incrementele verbeteringen binnen de bestaande kaders.

Mike (Juni/2010)

It's right to be wrong