post

The Next Web – The Semantic Web?


The Next Web Conference

Op 3 en 4 april 2008 bezocht ik de Next Web conferentie in de Westergasfabriek in Amsterdam. Opnieuw zeer de moeite waard, enerzijds veel startups met tips en trucs, anderzijds goede inhoudelijke verhalen. Onderstaand mijn belangrijkste leerpunten.

Web 2.0 Open?

Veruit de meeste nieuwe startups die presenteerden op de conferentie, of die genoemd werden door sprekers, houden zich bezig met het combineren van diverse reeds bestaande social networks. Het steeds weer opnieuw opbouwen van al je contacten, profiel gegevens etc. begint iedereen flink te vervelen. DE oplossing heb ik overigens nog niet gezien maar het is prettig te merken dat er aandacht komt voor de noodzaak tot openheid, transparantie en uitwisselbaarheid tussen Web 2.0 toepassingen en daarin vastgelegde gegevens. Kijk op dataportability.org voor meer informatie.


The Semantic Web

Met afstand het beste inhoudelijke verhaal was van Nova Spivack over de volgende stap op het web. Onze huidige manier van het zoeken op het web begint te falen, deze brute kracht statistische benadering legt het af tegen de alsmaar toenemende hoeveelheid informatie. Door het totaal ontbreken van enig begrip van de context van de informatie en de intentie van de zoekopdracht worden vooral irrelevante resultaten opgeleverd.
Zoek bijvoorbeeld op ‘Jaguar’ en je vind zowel de kat als de auto, om van pijnlijker verwisselingen maar niet te spreken.

Op het semantische web is data ‘slimmer’, de data zelf omvat ook informatie over haar betekenis en inzetbaarheid (metadata) en legt ook relaties naar andere relevante informatie. Hierdoor hoeven applicaties deze contextkennis niet te bevatten en kunnen daardoor eenvoudiger en generieker zijn.
Deze volgende stap op het web zal ons dichter bij de oorspronkelijke intentie van het web brengen, nl. betekenisvolle informatie, losjes gekoppeld waar relevant, eenvoudig doorzoekbaar en raadpleegbaar, kortom het web als geordende database.

Nu is deze  ontwikkeling eerder voorspeld, waarom gaat het deze keer wel gebeuren? Aanwijzingen daarvoor zijn de inmiddels ontwikkelde open standaarden als RDF, OWL, Sparql, SWRL en GRDDL die nodig zijn om het semantische web te construeren. Een sense of urgency begint ook te ontstaan, we hebben slimmere data en applicaties nodig om te kunnen vinden wat ons interesseert en wat voor ons belangrijk is in de overvloed aan informatie die elke dag op ons af komt.
Twine is een pragmatische implementatie van het semantische web door Rader Networks het bedrijf van Nova Spivack. Hier vind je een eerdere versie van zijn presentatie.


The cult of the amateur

Er was ook aandacht voor het inmiddels klassieke debat tussen diegenen die UGC waardevol achten en hun opponenten die dit als ruis beschouwen en kwaliteitsgaranties willen op hun informatie. In de documentaire ‘Wiki’s waarheid’ in VPRO’s tegenlicht wordt vooral Andrew Keen als spreekbuis van de criticasters van UGC aan het woord gelaten. De initiatiefnemers van Wikipedia leggen uit waar volgens hen de waarde zit.

Ikzelf ben vooral aanhanger van de veronderstelling dat waarheid nooit exact vastligt en daarmee onderhandelbaar is. Als we kinderen in ons onderwijs leren op basis van eigen onderzoek naar meerdere bronnen zelf een mening te vormen is dat in mijn beleving altijd superieur aan het klakkeloos aannemen van hetgeen gesteld wordt in een werk van een al dan niet gerenommeerd auteur van een al dan niet gerenommeerd uitgever.

Mike (april/2008)

post

The Long Tail in Education @CvI 2008

Long_tail_graph
The Long Tail is een term uit de statistiek voor een bepaalde verdeling van bijvoorbeeld marktvraag. Zo’n verdeling begint met een hoge piek waarna de curve snel afvlakt en nog lang vrijwel vlak doorloopt. Chris Anderson, editor van Wired Magazine, claimt in zijn boek ‘The Long Tail: Why the Future of Business is Selling Less of More’ dat in de nabije toekomst steeds vaker kleinere hoeveelheden van een groter en gevarieerder aanbod zullen worden geconsumeerd. Hij verwijst bijvoorbeeld naar de online verkoop van boeken, DVDs e.d. Ten opzichte van de klassieke boek- en entertainmentwinkels is een veel diversere belangstelling van klanten zichtbaar, mede omdat ze de titels van hun wens nu kunnen zoeken én vinden en eenvoudig kunnen bestellen. Beperkingen die eerder het aanbod bepaalden, bijvoorbeeld beperkte schapruimte in een fysieke winkel, zijn opgeheven waardoor het aanbod veel breder kan worden.

Tijdens de Conferentie voor Onderwijsvernieuwing en ICT (Design4all, integraal ontwerpen) op 26 en 27 maart 2008 in Maastricht heb ik een presentatie gegeven over de toepassing van de Long Tail in het onderwijs.

Met de invoering van competentiegericht leren en de wens onderwijs te flexibiliseren zijn ook in het onderwijs de eerste stappen gezet richting een ‘Long Tail’. Het doel is om leerlingen op maat te kunnen bedienen met hun opleiding. In de belangstelling van leerlingen voor opleidingen is ook sprake van een Long Tail verdeling. Een hoge piek met de standaard opleidingsvragen en een lange staart met niches, kleine aantallen belangstellenden voor allerlei varianten en aanvullingen op het standaard opleidingsaanbod.

Lang geleden begon onderwijs in een 1-op-1 model maar was daarmee alleen beschikbaar voor de elite. Met de democratisering van onderwijs kwam de massa en de noodzaak efficiency en schaalbaarheid zwaar te laten wegen bij de inrichting van het onderwijs. Het was economisch niet haalbaar en vaak fysiek niet mogelijk om de ‘staart’ van de vraag in te vullen. Met enkele welgekozen opleidingsrichtingen kon de grootste gemene deler in de behoefte vrij goed ingevuld worden. Nu Electronische Leer Omgevingen gemeengoed worden en serieus werk wordt gemaakt van het produceren, beschikbaar stellen, vindbaar maken en arrangeren van Digitaal Leermateriaal verdwijnen de oorpronkelijke beperkingen. Productiemiddelen van leermateriaal, goede audio en video apparatuur, zijn beschikbaar voor steeds lagere prijzen, printing on demand is goed mogelijk. Ook distributie van materiaal is veel laagdrempeliger met blogs en vele andere online publicatie platforms.

Daarmee zijn de oorspronkelijke beperkingen vrijwel geheel weggenomen. Het is kortom steeds beter mogelijk om leerlingen een opleiding te bieden die is toegesneden op hun voorkeuren, interesses en talenten. Hierdoor wordt het onderwijs natuurlijk ook aantrekkelijker en zal uitval door gebrek aan belangstelling of inspiratie teruglopen. Doordat beter rekening kan worden gehouden met eerdere opleidingen en specifiek benodigde competenties wordt het opleidingstraject ook efficienter. Een leerling komt sneller op de arbeidsmarkt met een beter aansluitende opleiding, een zogenaamde win-win situatie!

Mike (maart/2008)

post

YABB (Yet Another Blog Blogpost)

Ik nam me voor geen blog te beginnen. Er wordt al zoveel geschreven in blogs over blogs die in blogs hebben gelezen dat startup x een nieuwe web 2.0 applicatie y heeft gelanceerd. Wat heb ik daaraan toe te voegen? Zeker omdat bijvoorbeeld Erwin Blom, voormalig hoofd digitale media bij de VPRO nu The Crowds, dit al heel leuk doet op zijn Checklist. En kijk ook eens bij Boris Veldhuijzen van Zanten. Oeps nu ben ik ook al aan het verwijzen B-)

Enfin deze blog is een feit dus kennelijk ben ik van gedachten veranderd. Eerlijk gezegd ook voor mezelf. Ik vind het namelijk erg leuk om met vakgenoten, collega’s en vrienden over de impact van ICT ontwikkelingen te discussiëren. En de inzichten en ideëen die daaruit voortkomen zijn vaak de moeite waard om vast te leggen. Mijn geheugen is 1 van mijn zwakkere punten…

De timing is ook handig, ik werd dit jaar 42 jaar oud en heb inderdaad het idee dat ik vol zit met antwoorden… ;) Welkom bij mijn zoektocht naar de juiste vragen…

Mike (maart/2008)