It's right to be wrong

Michael van Wetering ✝ 2021

​Strategic Advisor Innovation, interpreter on technology for education

Tech-podcast over verantwoorde benutting van grote cloudplatforms, het belang van gedrag bij technologiegebruik en (on)vermijdelijke storingen in belangrijke systemen

In deze negende tech-podcast bespreekt Michael van Wetering, expert innovatie bij Kennisnet, belangrijke tech-ontwikkelingen uit het nieuws met Hans Pronk, expert internettechnologie. In deze aflevering gaan zij in gesprek over de inrichting van grote cloudplatforms, de menselijke factor in veilig technologiegebruik en storingen in belangrijke systemen.

Grote cloudplatforms verantwoord benutten
Hoe vergelijkbaar is het aanbod van grote cloudplatforms? We onderscheiden aanbieders van cloudbouwstenen en ‘kant-en-klare’ producten zoals Office 365 of Google’s Gsuite. Op de ‘bouwstenen markt’ is concurrentie zichtbaar onder andere gestimuleerd door GAIA-X, een interessant Europees initiatief, wat houdt dat in?
Intussen worden cloud office platforms in Nederland doorgelicht met DPIA’s. Wat behelst zo’n assessment en wat levert dat concreet op?

Genoemde bronnen:

Veiligheid afhankelijker van gedrag dan technologie
Onderzoek door de Algemene Rekenkamer wijst uit dat ook bewindslieden voor uitwisseling van vertrouwelijke informatie onveilige apps gebruiken zoals Whatsapp of privé e-mail accounts. Waarom gebeurt dat? En hoe overtuig je gebruikers, ook leraren en onderwijsbestuurders, om hun gedrag aan te passen en veilig ingerichte apps te gebruiken?

Genoemde bronnen:

Storingen in belangrijke systemen van universiteiten en GGD’s
Onze afhankelijkheid van digitale systemen neemt steeds verder toe. Waarom zijn dergelijke systemen niet betrouwbaarder ingericht? Hoe vindt je de juiste balans tussen acceptabele risico’s en een realistisch niveau van investeringen?

Genoemde bronnen:

Bonusonderwerp: Google onderzoek legt structureel probleem (underspecification) in AI bloot, twee interessante bronnen